Waarom Secure Base Leadership?

Secure Base leadership nodigt mensen uit te experimenteren, fouten te maken, lef en veerkracht te ontwikkelen, sociaal te verbinden en zo ongekend potentieel aan te spreken bij mens en organisatie. Weer een nieuwe hype? Zeker niet, eerder een synthese van bekende en succesvolle inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, organisatiepsychologie, pedagogiek, verlieskunde, veranderkunde, communicatie en leiderschap. Het is een praktische vertaling van al die inzichten naar een effectieve leiderschapsstijl voor hedendaagse team-, management- en organisatievraagstukken. Misschien daardoor wel de "grand theory" van leiderschap, passend in een tijd waarin veranderen de nieuwe constante is, en strategische wendbaarheid en veerkracht eerder noodzaak zijn dan luxe.

De stijl werd geïntroduceerd door IMD-professor George Kohlrieser, Susan Goldsworthy en co-auteur Duncan Coombe (Care to Dare, 2012) op een moment dat juist wendbaarheid en veerkracht van mens en organisatie steeds meer werden gezien als voorwaarden om te overleven. Initiatieven als Agile invoeren, Lean startups en verdergaande zelfsturing in organisaties vonden en vinden soms directief of controlerend management op hun weg naar wasdom. Secure Base Leadership biedt dan uitkomst, juist vanwege de groei en ontwikkelingsgerichte mindset van leidinggevenden gekoppeld aan een duidelijke aansporing tot het ontwikkelen van lef. Bijvoorbeeld door het belonen van team efforts, het stellen van hulpvragen binnen het team en de durf van mensen om te blijven experimenteren, zelfs wanneer resultaten tegenvallen.

Secure Base bedrijfscultuur

Een Secure Base organisatie is innovatief, explorerend, ondernemend, strategisch wendbaar en veerkrachtig. Diverse onderzoeken wijzen uit dat de overlevingskansen van bedrijven met deze eigenschappen veel groter zijn dan bedrijven die, wat kort door de bocht gesproken, de traditionele PDCA-cyclus hanteren met Balanced Scorecards en de obligate beoordeling- en functioneringsgesprekken. Randstad Groep Nederland is daar bijvoorbeeld mee gestopt met groot effect op de motivatie voor groei- en ontwikkeling bij de medewerkers. Ten opzichte van reguliere MD-trajecten kan het management met een relatief kort programma worden geëquipeerd om een Secure Base Cultuur zélf mogelijk maken vanuit de driver's seat. Een doordachte veranderstrategie en "Care to Dare-stijl" in de aanpak zorgen voor een snelle adoptie vanuit de top en significante gedragsveranderingen in de organisatie. Vanuit het adagium "Leren leren" wordt het management als Secure Base coach geëquipeerd met tailormade keynotes, korte trainingsbijeenkomsten, coaching, intervisie en blended learning. Effectieve large scale-interventies voor de rest van de organisatie kunnen dan grotendeels door het management en HR zelf worden georganiseerd.

Wat is Secure Base Coaching?

Secure Base Coaching is coaching vanuit de Care to Dare-gedachte om groei en ontwikkeling mogelijk te maken voor directies, teams en individuen. Veel aandacht is er bij deze coachstijl voor de totstandkoming van veiligheid en intimiteit (Care), bijvoorbeeld om de aanspreekcultuur te versterken. Daarnaast is er de nadrukkelijke uitnodiging tot experimenteren met nieuw gedrag (Dare) vanuit de negen eigenschappen van Secure Base Leadership.

De effecten van Secure Base Coaching

Kenmerkend voor Secure Base coaching zijn de effecten op "social bonding" en de veerkracht door een groeiende intimiteit tijdens gesprekken over "de wortels van mijn leiderschap" en het delen van persoonlijke ervaringen rondom de thema's hechten, afscheid nemen, acceptatie en betekenisgeving. Zo snijdt het mes bij Secure Base coaching aan twee kanten: men ontwikkelt lerend vermogen en tegelijkertijd meer veerkracht tijdens de uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Veelgehoorde reacties: 'we ervaren een prettigere samenwerking, zien meer initiatief, een grotere mate van lef/zelfwerkzaamheid en veerkracht in een open en vooral veilige aanspreekcultuur'.

Training & Development

Incompany maatwerk

Live, online of blended maatwerkprogramma's voor leiderschap en samenwerking. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een vrijblijvend advies.

Essentials in een dag

Na afloop direct aan de slag met de aangereikte inzichten en vaardigheid. We bespreken de uitkomst van je experimenten tijdens een online-intervisie na drie weken.

SBL programma

Word zelf een Secure Base Leader en ontwikkel met dit programma precies de competenties die daarvoor nodig zijn. Drie dagen training, intervisie plus een individueel coachgesprek.

Incompany MD programma's

Management development als hefboom naar een Secure Base Organisatie. Het MT neemt plaats in de driver's seat van het programma en beweegt mee de actualiteit door voortschrijdend inzicht in veranderkunde, veerkrachtontwikkeling en leiderschap in transitie.

SBL Blended Learning Programma

Leer de fijne kneepjes van Secure Base Leadership in deze combinatie van live en online leren. Net zo effectief maar dan voordeliger.

Keynotes

Boeiende en leerzame keynotes over Secure Base Leadership als hefboom voor groei en ontwikkeling, strategische wendbaarheid en veerkracht in de lerende organisatie.

Secure Base Leadership Impact Trail Noord-Spanje

Goed om te weten

Secure Base Leadership als hefboom bij teambuilding

Een Secure Base Leadership-workshop of -programma draagt veel bij aan de samenwerking. De thema's, de wijze van presenteren en de intimiteit waarmee verhalen worden gedeeld versnellen het proces van hernieuwd contact en hechting binnen het team.

Kan Secure Base Leadership mij ook persoonlijk helpen?

De fundamenten van Secure Base Leadership sluiten naadloos aan bij vraagstukken over persoonlijk leiderschap, veranderingen, conflicten en burnout-preventie. Individuele coaching is daarvoor een geschikt instrument maar ook als deelnemer aan een programma maak je groei en ontwikkeling mogelijk.