Secure Base Leadership

Navigeren

Boeken

Literatuur

Care to dare

Naast een heldere beschrijving van de visie en achtergronden van Secure Base Leadership biedt Care to Dare handvatten voor de toepassing ervan. Kohlrieser is hoogleraar leiderschap en organisatiegedrag aan IMD Business School in Zwitserland en voormalig gijzelingsonderhandelaar. Samen met Susan Goldsworthy en Duncan Coombe beschrijft hij de route naar een Secure Base organisatie. Een plek waar leiders en medewerkers hun talent ten volle benutten en zo bijdragen een ongekende prestaties. Hoe werkelijke verbinding voorwaarden creëert voor samenwerking, innovatie, plezier en uitzonderlijke prestaties. Met een goede balans in caring en daring kunnen transities plaatsvinden waardoor organisaties, hun leiders én medewerkers volop hun roeping kunnen leven. Daardoor houden ze focus op wat werkelijk belangrijk is om vreugde en succes te kunnen ervaren.


Gedoe komt er toch

In dit boek worden tien klassieke wijsheden over organisatieverandering aan de kaak gesteld. Wijsheden waar op het eerste gezicht niets tegenin te brengen valt: natuurlijk moet je draagvlak hebben, uiteraard is het belangrijk dat de top erachter staat. En er is niets tegen een helder doel. Maar gek genoeg is dat juist wat er mis is met deze wijsheden: als ze zo vanzelfsprekend zijn, waarom is het dan zo nodig om ze steeds weer te noemen? Wat is hun functie in het veranderingsproces? Al die open deuren over organisatieverandering komen rechtstreeks voort uit het klassieke gedachtegoed over organiseren en managen. Het zijn opvattingen die de bureaucratie juist veroorzaken of versterken. En dus zijn het misvattingen als je toe wilt naar een niet-klassieke, niet bureaucratische organisatie. Het adagium ‘geen gedoe’ is de rode draad die al die onzinnige wijsheden bij elkaar houdt. Maar organisatieveranderingen geven gedoe. Altijd. Veel of weinig, boven- of ondergronds, heet of koud. De boodschap van dit boek: probeer ‘gedoe’ niet te vermijden, maar zorg juist dat het op tafel komt.


Laat je niet gijzelen

Mensen zijn niet bang voor verandering, ze zijn bang voor de pijn van verandering.’ – George Kohlrieser’s Leiders die het beste in mensen naar boven willen halen, zorgen voor werkelijke verbinding met zichzelf en anderen. Vaak staan (pijnlijke) ervaringen in hun leven daarbij in de weg. Leiders staan voor de uitdaging om zichzelf niet psychologisch te laten gijzelen door die ervaringen, door anderen en zelfs niet door zichzelf. In uitdagende situaties en omstandigheden is het van belang emoties niet allesbepalend te laten zijn. Deze internationale bestseller laat zien hoe leiders ingrijpende transities kunnen vormgeven door de gijzeling waarin zij en hun organisaties zich bevinden te doorbreken. Het helpt hen en de mensen aan wie zij leidinggeven met volle vreugde in leven en werk te staan. George Kohlrieser is hoogleraar leiderschap en organisatiegedrag aan IMD Business School in Zwitserland en voormalig succesvol gijzelingsonderhandelaar. Hij laat in dit boek zien, op basis van diepgaand wetenschappelijk onderzoek en aan de hand van indringende verhalen, hoe inzichten uit de praktijk van de gijzelingsonderhandelaar toepasbaar zijn voor leiders in organisaties.


Leiderschap bij verandering

Een door ons aanbevolen handleiding voor organisaties die moeten leren inspelen op veranderingen. Daarbij is management onvoldoende, en leiderschap noodzakelijk. Acht fasen moeten worden doorlopen om een verandering succesvol te maken. Dit boek biedt een visie, maar tegelijkertijd een zeer praktisch verslag, een actieplan van ’s werelds meest vooraanstaande expert op het gebied van leiderschap in organisaties. Het lezen van dit boek is als het doorbrengen van een werkdag met John Kotter van Harvard Business School. “Onze ijsberg smelt” (zie onder) is de managementsamenvatting van dit boek.


Met mijn ziel onder de arm

In dit boek wordt duidelijk hoe onlosmakelijk liefde en rouw met elkaar verbonden zijn. Wie liefheeft, neemt het risico van verlies erbij. Want zonder rouw gaat het niet. Rouwen doen we niet alleen bij een verlies door de dood maar ook bij een verlies door echtscheiding, werk, een ideaal of je thuisland. Aan de hand van stappen in de verliescirkel neemt Riet Fiddelaers-Jaspers de lezer mee op verkenning door het rouwlandschap. Haar rijke ervaring blijkt uit de voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die ze beschrijft. Dat maakt dat dit boek makkelijk leesbaar is en je als lezer diep kan raken.


Noodzakelijk verlies

Een absolute aanrader. Zelden is een boek met zoveel lof en bewondering ontvangen als Noodzakelijk verlies van Judith Viorst. In dit baanbrekende boek behandelt zij een van de moeilijkste en gevoeligste onderwerpen in het leven van ieder mens: verlies. Het verlies van onze jeugd, idealen en illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen en vooral: het verlies van de mensen die we liefhebben. Ze helpt ons onze verliezen te begrijpen en constructief te verwerken. Door het opgeven van illusies, verwachtingen en liefdes. Judith Viorst (1931) studeerde aan het Washington Psychoanalytic Institute en schreef poëzie, proza, kinderboeken en studies over huwelijk en mid-life, waaronder Noodzakelijk verlies, waarvan inmiddels meer dan 50.000 exemplaren zijn verkocht. Het boek beschrijft op een zeer toegankelijke wijze waarom verlies de noodzakelijke basis is van onze groei en ontwikkeling, als de wortels van onze veerkracht.


Omgaan met verlies op het werk

Riet Fiddelaers-Jaspers en Jakob van Wielink schrijven toegankelijk over de impact van een (persoonlijk) verlies op de werkvloer, door fusie, ontslag of overlijden. Maar ook zaken als ongewenste kinderloosheid, echtscheiding of ziekte kunnen het functioneren van iemand belemmeren. Dit boek combineert voorbeelden met theorie en geeft suggesties en tips en is een handleiding voor het begeleiden en coachen van werknemers.


Onze ijsberg smelt!

Onze ijsberg smelt! van John Kotter en Holger Rathgeber is een vermakelijke en tegelijkertijd leerzame parabel over veranderingsprocessen van groepen, teams en organisaties. Dit boek beschrijft de paniek die een kolonie pinguïns overvalt als duidelijk wordt dat de gletsjer waarop ze leven op smelten staat. In eerste instantie vertoont elke pinguïn een andere reactie, of komt met zijn eigen oplossing, totdat duidelijk wordt dat samenwerking de enige manier is om de problemen duurzaam het hoofd te bieden. Dit boek laat op levendige wijze zien hoe je als team of organisatie om kunt gaan met veranderingen en crisissituaties en zo nieuwe kansen kunt creëren.


Verlieskunde

Hét basiswerk voor de professional. Niet iedereen beschikt over voldoende zelfzorgcapaciteiten om actief en bewust, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo, afscheid te nemen. Voor deze mensen is zorgvuldige professionele support onmisbaar. Over welke competenties moet een professional beschikken om goede verliesbegeleiding te kunnen geven? In Verlieskunde wordt deze vraag volledig beantwoord.

Toch is het boek ook voor leidinggevenden interessant omdat vragen aan bod komen zoals: welke impact heeft verlies? Hoe gaat iemand ermee om (verliescoping)? En hoe voelt iemand zich gesteund (verliessupport)? Hoe steunen of blokkeren deze drie factoren de drie rouwtaken waarvoor iemand staat bij verlies? Vervolgens wordt de meest actuele kennis over methoden en technieken in de verliesbegeleiding en rouwtherapie beschreven en geeft het praktische handvatten die gemakkelijk in de organisatiecontext kunnen worden geplaatst.  Science meets leadership.